]*?>.*?@si', // Strip out javascript '@<[\/\!]*?[^<>]*?>@si', // Strip out HTML tags '@]*?>.*?@siU', // Strip style tags properly '@@' // Strip multi-line comments ); $output = preg_replace($search, '', $input); return $output; } function sanitize($input) { if (is_array($input)) { foreach($input as $var=>$val) { $output[$var] = sanitize($val); } } else { if (get_magic_quotes_gpc()) { $input = stripslashes($input); } $output = mysql_real_escape_string($input); } return $output; } ?> Blessure Consult

Blessureconsult.nl

Blessureconsult.nl is een innovatief initiatief van Sport Medisch Centrum IBIS.

Het is een zeer gebruiksvriendelijke manier om als service naar samenwerkingspartners met onze (para)medische specialisten in contact te komen.

Dit op basis van de mogelijkheid om kosteloos gebeld te worden of indien gewenst en specifiek aan de telefoon afgesproken een gratis blessureconsult af te spreken. Dit op een "vriendelijk" onderling af te spreken tijdstip voor beide partijen.

In geval van een blessure kan door middel van een quick-scan een orientered idee gekregen worden over de klacht of blessure, door middel van specifieke vragen die eventueel aangevuld worden met sneltesten.

Belangrijk!! Het gaat hier om een oriƫnterende fase waarin de desbetreffende fysio-manueel therapeut probeert richting te verschaffen in de meest wenselijke manier van omgaan met de gepresenteerde situatie. Al onze therapeuten zijn geregisteerd onder de wet B.I.G. (De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG) uit december 1993 is een van de Nederlandse wetten waarmee is vastgelegd op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn) echter kunnen geen rechten of verantwoordelijkheid ontleent worden op basis van deze website-snelservice en/of kort contact via persoonlijk blessureconsult.

Uiteraard kan na het initiƫle telefonisch overleg besloten worden dat verder contact niet gewenst is of dat er juist gekozen wordt voor directe aanmelding (via DTF = Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) voor een verder (fysiotherapeutisch) behandelproces.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@blessureconsult.nl.